REGULAMIN NOTOSPORT E-SPORT LEAGUES GRY FIFA 2019 – Sezon LATO 2019

I OGÓLNE

1.1 Organizatorem ligi jest NoToSport.pl

1.2 Mecze rozgrywane są na konsolach PS4

1.3 Mecze rozgrywane są w grze Fifa 2019

1.4 Uczestnik musi posiadać dostęp do Sony PlayStation Plus, by rozgrywać mecze “on-line”.

1.5 Uczestnikiem ligi jest osoba, która zarejestrowała się i opłaciła wpisowe.

1.6 Organizator ma prawo do zmian w regulaminie, jednak każda zmiana będzie udostępniana na stronie fifa.notosport.pl

1.7 Organizatorem rozgrywek na platformie rankingowo-społecznościowej jest NoToSport E-Sport Leagues – esport.notosport.pl

1.8 Regulamin dotyczy NoToSport E-Sport Leagues Gry Fifa 2019 – sezon LATO 2019.

II Zawodnik

1.1 Uczestnik, który został poprawnie zarejestrowany w lidze staje się Zawodnikiem.

1.2 Każdy Zawodnik musi posiadać konto PSN ID i podać je w pełnym formularzu rekrutacyjnym.

1.3 Każdy Zawodnik musi wybrać w pełnym formularzu rekrutacyjnym drużynę, którą będzie występował w lidze.

1.4 Zawodnik nie może odstąpić, ani udostępnić nikomu konta innemu w trakcie rozgrywania meczu NoToSport E-Sport Leagues.

1.5 Zawodnik może występować pod własnym imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem.

1.6 Pseudonim nie może być obraźliwy, wulgarny lub naruszać zasad współżycia społecznego. Organizator zastrzega sobie prawo do akceptacji pseudonimu.

1.7 Zawodnicy są zobowiązani do rozgrywania spotkań na kontach zgłoszonych w formularzu rekrutacyjnym.

1.8 Jeden zawodnik może grać tylko jedną drużyną.

1.9 NoToSport E-Sport Leagues rozgrywana jest w kategorii Open.

1.10 Nie ma ograniczeń regionalnych dla zawodników.

1.11 Ogranizator zastrzega sobie prawo do wymogu używania przez drużynę w wyjątkowych sytuacjach logotypu lub nazwy głównego sponsora rozgrywek.

III Struktura Lokalnej Ligi E-Sportowej

1.1 Liga będzie składała się z dwóch faz – ligowej oraz play-off

1.2 Mecze ligowe będą rozgrywane na zasadach mecz i rewanż

1.3 Do fazy play-off awansuje pierwsze osiem drużyn w lidze

1.4. Mecze w fazie play-off do finału rozgrywane będą na zasadach mecz i rewanż

1.5 Mecz finałowy rozgrywany będzie tylko na zasadzie mecz – bez rewanżu

1.6 O kwalifikacji, w pierwszej kolejności decyduje liczba zdobytych punktów przez zawodnika – zwycięstwo 3 punkty, remis 1 punkt, przegrana 0 punktów.

1.6.1  Jeśli liczba punktów nie jest roztrzygająca, w drugim etapie porównujemy bilans bramkowy zawodnika. Zawodnik z lepszym bilansem przechodzi dalej.

1.6.2 Jeśli bilans bramkowy nie jest roztrzygający, w trzecim etapie porównujemy liczbę zwycięstw. Zawodnik z większą ilością zwycięstw przechodzi dalej.

1.6.3 Jeśli liczba zwycięstw nie jest roztrzygająca, w czwartym etapie rozgrywany jest mecz pomiędzy zawodnikami. Zwycięzca spotkania przechodzi dalej.

1.7 Harmonogram rozgrywek zosstanie podany przez Organizatora do publicznej wiadomości na stronie fifa.notosport.pl

1.8 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminarza w wyjątkowych okolicznościach, jednak poinformuje o tym fakcie zawodników nie później niż 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem spotkania.

IV Organizacja Meczów

1.1 Organizator stworzy ramowy terminarz spotkań dla wszystkich zawodników minimum 3 dni przed oficjalnym rozpoczęciem ligi, jednak Organizator zastrzega sobie prawo iż pierwszy podany terminarz może zawierać w sobie tylko pierwsze 5 kolejek.

1.1.1 W przypadku dostarczenia przez Organizatora w pierwszym terminie 5 kolejek, Organizator zobowiązuje się do uzupełnienia terminarza nie później, niż do 4. kolejki.

1.2 Zawodnicy są zobowiązani do ustalenia między sobą dogodnego terminu rozegrania spotkania, jednak w terminie nie późniejszym niż wyznaczony przez Organizatora.

1.2.1 Gracz w danym turnieju powinni ustalić ze swoim każdym “przeciwnikiem” co będzie ich kanałem komunikacji, aby sprawnie rozegrać swoje mecze poprzez np. Facebooka lub prywatne wiadomości PW.

1.2.2 Załączamy screeny z rozmowy Facebooka lub PSN lub innych komunikatorów najlepiej min. 3 z różnych dni.

1.2.3 Brak “screenów” nie jest powodem do przyznania walkowera.

1.2.4 Jeżeli gracz nie odpisuje, a termin zakończenia poszczególnej rundy jest bliski zakończenia, należy zawnioskować o walkover, a przypadku zatwierdzenia przez Koordynatora wpisać na forum walkover.

1.2.5 Jeżeli gracz nie wpisał wyniku, a rozegrał mecz i nie zgłosił tego faktu, a kolejna runda już została rozpoczęta, nie ma możliwości edycji wyniku z poprzedniej rundy na korzyść zainteresowanego.

1.2.6 Gdy poszczególna “para graczy” nie rozegra meczów, a brak z nimi kontaktu, zostanie przyznany walkover dla obu stron.

1.2.7 Gdy poszczególna para nie rozegrała swoich meczów i nie posiada racjonalnych “dowodów” na wyraźną chęć rozegrania, przynajmniej jednej ze stron, w takim przypadku jest równoznaczne walkoverem dla obu stron.

1.2.8 W przypadku braku możliwości połączenia się ze swoim przeciwnikiem, zawodnicy są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie Koordynatora, który powinien pomóc albo rozwiązać ten problem albo przenieść spotkanie na inny termin.

1.2.9 Uczestnik turnieju/gracz może odwołać się od wyniku, jeżeli stwierdzi, że zaistniały problemy w trakcie meczu w tym celu gracz poszkodowany, powinien okazać “dowody” w postaci nagrań z meczu lub zrzutów ekranu wskazujące na winę przeciwnika.

1.2.10 Uczestnik turnieju/gracz może wnioskować o przedłużenie terminu w wiadmości do Koordynatora.

1.2.11 Na mecz z przeciwnikiem umawiamy się na konkretną datę oraz godzinę, w celu ewentualnego dowodu do przyznania walkowera.

1.3 Zawodnicy są zobowiązani do dotrzymywania terminów wynikających z harmonogramu gier.

1.4 Zawodnicy są zobowiązani do dostarczenie wyniku spotkania na forum na stronie fifa.notosport.pl

1.5 Zawodnicy są zobowiązani do dostarczenia wyniku spotkania nie później niż 24 godziny po zakończeniu spotkania.

1.6 Margines czasowy ustala się na 15 minut od terminu ustalonego przez zawodników startu. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu oczekiwania do kolejnych 15 minut.

1.7 W przypadku braku zawodnika w momencie umówionego spotkania, zawodnik dostępny powinien zgłosić ten fakt do Koordynatora i oczekiwać maksymalnie 15 minut.

1.7.1 W przypadku dalszej nieobecności zawodnika, Koordynator Rozgrywek ma prawo zarządzić walkover.

1.8 Zawodnicy są zobowiązani do zweryfikowania czy dany zawodnik gra drużyną, którą zgłosił w pełnym formularzu. Informacje te będą dostępne na forum na stronie fifa.notosport.pl

1.9 Pomiędzy przerwami istnieje możliwość maksymalnej przerwy 7 minut, jednak powinna ona być ustalona pomiędzy zawodnikami przed meczem.

1.10 Ustawienia online w grze prezentują się następująco:

1.10.1 Prędkość gry: normalna

1.10.2 Długość połowy: 6 minut

1.10.3 Składy: Aktualizowane, online

1.10.4 Kartki, Kontuzje i Spalone: włączone

1.11 Zakazuje się:

1.11.1 Używania przekleństw oraz obraźliwych wpisów.

1.11.2 Reklamować konkurencyjnych stron, witryn internetowych.

1.11.3 Usuwać i zmienianie treści napisanych przez Administratora.

V NAGRODY

1.1 Nagrody przyznawane są za miejsca 1-4.
1.2 Poza nagrodami wyszczególnionymi dla zespołów – zawodnicy z miejsc 1-4 uzyskują gwarancję slotu dla swojej drużyny w kolejnym sezonie w ramach danej kategorii.
1.3 Jeśli pomimo gwarancji slotu zawodnik nie weźmie udziału w lidze, Organizator zwróci slot do puli ogólnej.
1.4 Nagrody zostaną wysłane na adres zawodnika lub przekazane bezpośrednio do rąk własnych.
1.5 Nagrody nie podlegają wymianie.
1.6 Nagrody rzeczowe objęte są gwarancją producenta.
1.7 W przypadku jeśli będą wymagały tego właściwe przepisy, nagroda pieniężna zostanie pomniejszona o wartość podatku od nagród. W takim przypadku kwota stanowiąca 10% nagrody pieniężnej zostanie wpłacona przez Organizatora bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego.
1.8 Organizator ma 60 dni na dostarczenie nagród zwycięskim zawodnikom.

VI UTRATA POŁĄCZENIA

1.1 Nieoczekiwany błąd gry – nieumyślna utrata połączenia: jest to każda utrata połączenia przez gracza spowodowana błędem klienta gry, systemu operacyjnego, siecią, komputerem, lub/i utratą zasilania.
1.2 Opuszczenie gry – celowe wyjście: jest to utrata połączenia spowodowana czynami gracza.Decyzje w takich przypadka będzie podejmował Administrator, drużyna gracza, który opuścił grę może automatycznie zostać ogłoszona przegraną lub gra będzie kontynuowana z jednym graczem mniej.
1.3 Błąd serwera: jest to całkowita utrata połączenia przez jednego lub wielu graczy z powodu problemów z serwerem.
1.4 Jeśli nieoczekiwany błąd gry lub nieumyślna utrata połączenia nastąpi w ciągu pierwszych 3 minut gry i przed przelaniem pierwszej krwi lub gracz zostanie odłączony przez błąd klienta lub nie uda mu się wejść do gry po wyborze bohatera, mecz będzie musiał zostać rozpoczęty od nowa na takich samych ustawieniach. Oznacza to, że wybór postaci i bany są dokładnie takie same, jak w pierwotnym meczu.

1.5 Gdy połączenie zostanie “zerwane” w ciągu gry dogrywamy:

– jeżeli przerwie od 1 – 10 minuty dogrywamy 90 minut spotkania.
– jeżeli przerwie od 11 – 20 minuty dogrywamy 80 minut spotkania.
– jeżeli przerwie od 21 – 30 minuty dogrywamy 70 minut spotkania.
– jeżeli przerwie od 31 – 40 minuty dogrywamy 60 minut  spotkania.
– jeżeli przerwie od 41 – 50 minuty dogrywamy jedną połowę.
– jeżeli przerwie od 51 – 60 minuty dogrywamy 40 minut spotkania.
– jeżeli przerwie od 61 – 70 minuty dogrywamy 30 minut spotkania.
– jeżeli przerwie od 71 – 80 minuty dogrywamy 20 minut spotkania.
– jeżeli przerwie od 81 do 90+ dogrywamy 10 minut spotkania.
1.6 Jeśli gracz umyślnie opuści grę, mecz jest zatrzymywany i zostaje przyznany walkover na korzyść przeciwnika.

VII NIEUCZCIWA GRA

1.1 Użycie programów pozwalających na oszukiwanie.
1.2 Zabroniony jest tzw. account sharing, czyli udostępnianie konta innemu graczowi.
1.3 Celowe rozłączenie się z gry.
1.4 Użycie jakichkolwiek ustawień, które nie są dozwolone.
1.5 Celowe przegranie meczu.
1.6 Niesportowe zachowanie lub zachowanie mające na celu przeszkadzanie innym graczom, niepoprawne i/lub nieprofesjonalne zachowanie w stosunku co do innych graczy.
1.7 Użycie błędu w oprogramowaniu, które zostanie uznane przez Administratora jako nieuczciwe.
1.8 Jeśli graczy zostanie złapany na naruszaniu zasad lub grze nie fair, może on dostać ostrzeżenie, jego drużyna może zostać ogłoszona przegraną lub w szczególnych przypadkach może zostać zdyskwalifikowana z ligi.

VIII TRANSMISJE WIDEO

1.1 Prawa do transmisji wideo rozgrywek NoToSport E-Sport Leagues, w tym w szczególności prawa do własności intelektualnej przysługują wyłącznie Organizatorowi. 
1.2 Istnieje możliwość przekazania praw do transmisji wybranych spotkań zawodnikom lub osobom trzecim, ale wymaga to pisemnej zgody Organizatora. Każdorazowo wykorzystywanie materiałów NoToSport E-Sport Leagues musi być oznaczone logiem lub informacją o źródle pochodzenia.

IX SKARGI I REKLAMACJE

1.1 Wszelkie reklamacje związane z organizacją i realizacją NoToSport E-Sport Leagues mogą być przesyłane na adresy ekipa@esport.notosport.pl 
1.2 Reklamacje będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu, nie później jednak niż w terminie do 14 dni roboczych od ich otrzymania przez Organizatora.
1.3 Reklamacje rozpatrywane są na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień regulaminu.
1.4 Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe zgłaszającego i opis problemu.
1.5 Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej rozstrzygnięcia. Informacja zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany przez zgłaszającego.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.1 Powyższy regulamin dotyczy NoToSport eSport Leagues w sezonie letnim 2019.
1.2 W sytuacjach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, ostateczna decyzja należy do Organizatora turnieju.
1.3 Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu.
1.4 Udział w lidze jest równoznaczny ze znajomością oraz akceptacją niniejszego regulaminu.